Laisvieji radikalai

Molekulės, turinčios laisvų elektronų, leidžiančių lengvai įvykti cheminėms reakcijoms su aplink esančiomis medžiagomis ar elementais.